Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Yazılı ya da sözlü dili anlamak ya da kullanabilmek icin gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde ya da birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle, bireyin eğitim performansının ya da sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur

Disleksi Nedir?

Amerika Psikiyatri Birliği’nin ( APA 2001 ) tanımına göre Özel Öğrenme Güçlüğü; zekası normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Kısaca Disleksi, kelimelerle yaşanan zorluktur diye tanımlanabilir.

Disleksi Belirtileri Nelerdir?

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

* Ailede disleksi olması
* Okula gitmede isteksizlik
* Hafızanın zayıflığı
* Kelimeleri, harfleri, sesleri öğrenmede güçlük
* Sesleri, kelimeleri, harfleri hatırlamada güçlük
* Alfabeyi öğrenme güçlüğü
* Hecelemede güçlük
* Okumada güçlük;
* Okunuşu benzer olan kelimeleri karıştırma
* Okurken harf atlama
* Aynı satırı okumaya devam etmede güçlük
* Bir sonraki satırı okumak için sağdan sola geçmede güçlük
* Aşina olunmayan kelimeleri okumada güçlük
* Nadir kullanılan kelimeleri okuma ya da telaffuz etme güçlük
* Okuma hızının beklenenin altında olması
* Yazmada güçlük;
* Yazarken harf atlama
* Yazarken harf ekleme
* Yazarken harflerin yerini değiştirme
* Yazarken zorlanma
* Yazarken sıra atlama
*Yazarken satır atlama
* Rakamları ters yazma
* Bozuk yazma
* Ödevlerin çok zaman alması
* Sağı solu ayırt etmekte zorlanma
* Ayakkabılarını bağlama gibi motor becerilerde zorlanma